NORTHERN PLAYGROUND BER OM MER SKATT

NORTHERN PLAYGROUND BER OM MER SKATT

Lurer du på hvorfor vi er så begeistret for Northern Playground? Sjekk brevet Jo Egil Tobiassen har sendt til finansminister Siv Jensen og miljøvernminister Ola Elvestuen:

Som gründer i et oppstartsselskap savner jeg en skatt som reflekterer skaden jeg påfører miljø og klima. Vi ber dermed om å pålegges mer skatt.

For 5 år siden bestemte jeg meg for å følge drømmen, og starte mitt eget selskap. Målet var å produsere klær som gjorde det enda lettere og mer behagelig å drive med aktivt friluftsliv, og samtidig produsere disse på en så miljøvennlig måte som mulig. Etter noen år med mye hardt arbeid har selskapet Northern Playground nå 5 ansatte, en omsetning på ca 7 millioner og vokser raskt i Europa, USA og Japan. Nå savner jeg egentlig bare én ting: Mer skatt.

jo egil tobiassen northern playground

Northern Playground produserer, etter beste evne, miljøvennlige klær. Men vi er fullt klare over at vår produksjon og kundenes konsum fremdeles skader klimaet og miljøet, blant annet gjennom CO2-utslipp. I mangelen på en statlig skatt som reflekterer skadene, har vi tatt ansvar ved å pålegge oss vår egen miljøavgift.

Organisasjonen Framtiden i våre hender har gjort en enkel beregning av produktenes CO2-avtrykk basert på gjennomsnittlige utslippstall ved klesproduksjon og hva det vil koste å «fange» denne CO2en tilbake gjennom treplanting. For hvert salg i nettbutikken vår gir vi denne summen, pluss litt ekstra, til Utviklingsfondets treplantingsprosjekter i Øst-Afrika. Summen er 15 kroner pr handlekurv som omtrentlig tilsvarer 15 kroner per plagg.

Denne avgiften blir delvis dekket av kunden gjennom økt pris og delvis av selskapet ved at vi aksepterer en redusert margin. Vår erfaring er at kundene er veldig positive til å betale noen kroner ekstra for å begrense miljøkonsekvensene av konsumet sitt.

northern playground


Dersom verden skal nå målene om å begrense klimagassutslipp for å hindre en klimakatastrofe, og Norge skal nå målene satt i Parisavtalen, kan ikke Northern Playground lenger være alene om en miljøskatt på klær. Vi foreslår derfor at Regjeringen pålegger næringen en lignende avgift. Dette vil gi to umiddelbare effekter: For det første vil konsumet falle, både fordi produktene blir dyrere og fordi det vil lønne seg å kjøpe klær av høyere kvalitet som varer lenge. For det andre vil avgiften gi store summer til effektive miljøtiltak, som treplanting. Begge deler er helt nødvendig for at kloden skal overleve.

Tekstilindustrien står for cirka 10 prosent av verdens klimagassutslipp. Bare oljeindustrien er en større klimaversting. En viktig årsak er «fast fashion», altså at kunden kjøper ekstremt billige plagg som blir brukt bare noen få ganger. Et estimat sier at hver nordmann i snitt kjøper cirka 70 klesplagg i året. En gjennomsnittsskatt på 15 kroner per plagg ville dermed gitt en miljøinntekt på over 5 milliarder kroner, en sum man kan plante millioner eller til og med milliarder av trær for - og dét gjennom skattlegging av kun én bransje og bare i Norge. Dersom avgiften utvides til andre bransjer, og Norge får med seg flere land på et slikt initiativ, kan de positive klimaeffektene bli enorme.

Inntil regjeringen får innført et effektivt og godt miljøskattesystem, oppfordrer vi i Northern Playground andre norske bedrifter til å få et bevisst forhold til eget CO2-avtrykk og være proaktive og lage sitt eget grønne avgiftssystem. Det trenger ikke være komplisert: Få en aktør til å beregne produksjonsavtrykket helt omtrentlig, opplys kundene om dette og ta de ekstra kronene for produktet. Det krever litt mot, men vår erfaring tilsier at kundene vil sette pris på det.

I Norge har vi etterhvert begynt å anerkjenne prinsippet om at forurenser må betale, men det mangler ennå mye på å omsette dette prinsippet i praksis. Vi ønsker en grønnere økonomi i Norge og resten av verden og vil gjerne ha med regjeringen på laget når vi ber om en grønnere skattlegging av produksjon og konsum. Ingenting hadde vært bedre enn om Norge gikk foran i denne saken. Vi vet alle at det må drastiske endringer til for at kloden vår skal overleve. En skatt som begrenser konsum i første omgang og bidrar til for eksempel økt treplanting i neste omgang er et kinderegg verden ikke har råd til å si nei til.

Vi har betalt denne skatten helt siden vi startet selskapet, lenge før vi tok ut en eneste krone i lønn. Hvis vi som et gründerselskap får det til, så bør andre etablerte bedrifter også få det til!

Ikke tro at hele næringslivet er imot miljøinitiativ. Vi har ikke noe valg: Vi trenger rett og slett mer skatt!

Med vennlig hilsen

Jo Egil Tobiassen

 

Vi på Revir er stolte av å kunne tilby våre favorittprodukter fra Northern Playground, selv om de koster 15,- mer enn de kunne ha gjort. Det synes vi de uansett er verdt.

Det man kjøper støtter man.

 


Også i SISTE FRA MAGASINET

Utforsk Nye Stier med ROARKs Run Amok-kolleksjon
Utforsk Nye Stier med ROARKs Run Amok-kolleksjon

Hos Revir handler friluftsliv om mer enn prestasjon og konkurranse. Vi tror på å være til stede i øyeblikket, nyte naturen og ta del i de små eventyrene som omgir oss hver dag.
Les mer
Nå skal vi klare oss en uke på egenhånd
Nå skal vi klare oss en uke på egenhånd

Med dagens råd fra myndighetene om å kunne klare oss selv i en uke, er det en perfekt anledning til å utforske hva vi har i skuffer og skap.
Les mer
Når bjørka har fått museører våkner ørreten
Når bjørka har fått museører våkner ørreten

“Når bjørka har fått museører våkner ørreten” er en sannhet like innarbeidet i fiskeres mentale cortex som “det biter mens du driter” og “det står en granbusk i bakslengen din du ikke har sett” - og nå, nå for pokker har “bjørka fått museører”.
Les mer