Revirs Eget

BUSHCRAFT-KURS VÅREN 2020

DATO

Kurset vi tilbyr våren 2020 går over en helg, og gjennomføres i skog hvor vi har avtale med grunneier, ca 1 time fra Oslo. Målet for kurset er at du skal tilegne deg kunnskap og ferdigheter som gjør deg trygg i naturen. Dersom du allerede har god erfaring fra før kan instruktørene fikse et tilpasset opplegg (dette avklares i forkant av kurset). Vi går igjennom bygging av bivuak/gapahuk, opptenning og vedlikehold av bål, anskaffelse og tilberedning av næring, navigasjon, generelle råd og tips. Første natt tilbringes i en spredt gruppe, den siste natten har man alenetid.

Våre kurs har faste instruktører med lang erfaring og utdanning innen friluftsliv.
Instruktørene blir ledet av Espen Evensen som har over 20 års relevant erfaring innen mestring i naturen og overlevelse – både sommer og vinter.
  • Det er maks 10 deltakere pr. kurs.
  • Hver deltaker må ta med vanlige turklær, en turøks eller sag, en liten turkniv, samt en sekk med eget back-up-utstyr dersom man ønsker å ha tilgang til det. Mer detaljert pakkeliste kommer i forkant av kurset.
  • Kurset vil foregå uten tilgang til mobiltelefon og klokke.
  • Tennstål og andre effekter og hjelpemidler får man av oss på kurset.
  • Detaljer rundt pakkeliste, utstyr og transport, med mer utdypes i en egen oppfølgingsmail til alle påmeldte.
  • Prisen er kr. 3990,- pr. deltaker, og kurset avholdes5.-7. juni 2020.
    NB! Denne våren er det foreløpig kun satt opp ett kurs! I tillegg til vinterkurset 5. - 8. mars 2020 (se egen påmelding).
  • Oppmøte ettermiddag fredag 5. juni, og hjemreise ettermiddag søndag 7. juni. Du skal fint kunne jobbe fredag selv om du skal med på kurs, detaljer om dette kan tas med instruktør Bodil Gilje / bodil@revir.no.
Send gjerne mail til bodil@revir.no hvis du har flere spørsmål.
NB! Påmelding er bindende. 
Revir Bushcraft
Tett på naturen – tett på deg selv.  


Foto: Maria Edvardsen, Marte Stensland Jørgensen og Per Sollerman.

Bli med i vårt nyhetsbrev