FISKEKULTIVERING I OSLOMARKA – FORTID OG FRAMTID

FISKEKULTIVERING I OSLOMARKA – FORTID OG FRAMTID

Torsdag 25. november retter Lars og Lars i Reviret søkelyset på metodene og organiseringen av fiskekultiveringen i Osloskogene.

DATO:  25. NOV 2021
STED:  
REVIR/HOTEL FOLKETEATERET (LOUNGE 7.ETG)
KLOKKESLETT:  19.00
PRIS:  
100,-
BILLETTER:  
KJØP HER

 

ER TIDEN MODEN FOR ENDRING?
Siden 1945 har Oslomarkas Fiske Administrasjon (OFA) hatt ansvaret for fiskekultiveringen i mer enn 300 sjøer, vann, tjern og bekker i Oslomarka. Formålet har hele tiden vært å skape et best mulig fiske for allmennheten. For å oppnå dette anser OFA den gang som nå produksjon og utsetting av ørretunger som sitt viktigste verktøy og sin viktigste arbeidsoppgave.

Vi er mange som mener tiden er overmoden for endring av metoder og kurs. Bruken og prioriteringen av settefisk blir kveldens hovedtema.

PROGRAM
Lars Nilssen har ved flere anledninger gått i bresjen for omfattende kritikk av OFAs selvgodhet og omfattende utsettinger. I sitt hovedinnlegg vil han gi sin tolkning og definisjon av ”et godt fiske for allmennheten”? Hvilket potensiale har Oslomarka som sportsfiskeeldorado og er det en menneskerett å få ørret på stang (for deretter å legge den i panna og spise den)?

Hvor bør det settes ørretunger? Hvor bør det ikke, og hvor mange unger skal det settes? Hvilke kriterier bør ligge til grunn for slike vurderinger? Hva skjer i et vann når det settes for mye fisk, eller når villfiskpopulasjoner blir ”styrket” med det OFA kaller støtteutsettinger?

Under punkt 1 i den treårige avtalen OFA fikk med Oslo kommune i sommer står det at OFA skal ”drive et aktivt og nødvendig kultiveringsarbeid for å opprettholde og bedre den naturlige bestand av ørret.” Hvordan tolker kommunen dette og hva legger OFA i formuleringen?

Styreleder Freddy Wingeng og OFAs daglige leder Claus Hedeager Pedersen vil ta for seg dette. De vil også legge fram sine betraktninger og erfaringer om hvordan man kan bidra til et allsidig og godt fiske, tilgjengelig for allmennheten.

Det kommer forhåpentligvis en fra Bymiljøetaten i Oslo kommune for å fortelle om hvilke premisser de som grunneier og aktør på vegne av Løvenskiold setter for fiskekultiveringsaktiviteten.

OFA er organisert på samme måte i dag som for 75 år siden. For å bli med i et arbeidslag må man være medlem i et lokallag av NJFF. Mange opplever organisasjonen nærmest som lukket. Jostein Henriksen, redaktør i magasinet Oppstrøms, tar for seg alternativer til dagens organisering av fiskekultiveringsarbeidet i Marka.

Etter innledningene blir det debatt og rom for spørsmål.

Forøvrig blir det premiere på høstens nye pausefisker, salg av forfriskninger og gode muligheter for å prate med gamle og nye fiskeentusiaster


Også i SISTE FRA MAGASINET

FRYSETØRKET TURMAT FRA LYO
FRYSETØRKET TURMAT FRA LYO

«LYO dyrker idag frukter og urtene på sine egne åkre. Andre ingredienser kommer fra bønder som de personlig kjenner og følger opp. De blir nøye verifisert for å sikre at produktene deres oppfyller de høyeste kvalitetsstandardene.»
Les mer
Podkasten Uteliv på LP – med Moddi som gjest
Podkasten Uteliv på LP – med Moddi som gjest

– Det er selvsagt en total selvmotsigelse å gi ut en podkast på LP, innrømmer Randulf Valle, stemmen bak Podkasten Uteliv som nettopp har sluppet episode 200 eksklusivt på vinyl – med Moddi som musikalsk gjest og samtalepartner.
Les mer
Podkasten Uteliv Live på Revir – hør podkastene!
Podkasten Uteliv Live på Revir – hør podkastene!

I forrige uke ble det spilt inn to live podkast med Randulf Valle og Podkasten Uteliv her på Revir. Den første episoden handler om Grønland og Nordvestpassasjen med polarguide Bengt Rotmo. Den andre om Roald Amundsens verste år, med Tor Bomann-Larsen og Anders Bache. Nå kan du høre opptakene!
Les mer