Vi har åpnet ny butikk i Hegdehaugsveien!

0

Kurven din er tom

Utstyr
 • Revir's eget

 • Gavekort

 • klær
 • Revir's eget

 • 1

  Villfisk eller settefisk?
  Er tiden moden for å fase ut settefiskanleggene og heller bruke ressurser på restaurering av bekker og flytting av villfisk? Dette er hovedtemaet for høstens andre Lars og Lars – kveld på Revir.

  Følg arrangementet på 
  FACEBOOK

  Førpremiere på "sesongfinalen"
  Forrige torsdag var det smugtitting på de 3 første episodene av den nye Lars og Lars – serien “To i Norge ved to av dem”. Denne kvelden blir det førpremiere på episode 4 – finalen; “To i Norge ved en av dem”.

  Mer om programmet
  I Osloskogens bekker og elver drives det fortsatt stamfiske etter gytefisk for å skaffe rogn og melke til settefiskanlegget som produserer ørretunger til utsetting. Andre steder satses det heller på habitatsforbedringer og flytting av villfisk fra overtallige ørretbestander til vann og tjern hvor det trengs settefisk.  Borgar Pedersen fra Drammen Sportsfiskere forteller om erfaringer og tiltak i skogsområdene nord for Drammen, hvor settefisk er faset ut til fordel for habitatforbedrende tiltak og villfiskoverføringer.

  Anja Celine Winger, spesialrådgiver for vann, fisk- og viltforvaltning i Akershus Fylkeskommune, redegjør for lovverket rundt settefisk og arbeidet med å revidere håndteringen av fiskekultivering i Akershus.