LARS OG LARS I REVIRET #2

LARS OG LARS I REVIRET #2

Villfisk eller settefisk?
Er tiden moden for å fase ut settefiskanleggene og heller bruke ressurser på restaurering av bekker og flytting av villfisk? Dette er hovedtemaet for høstens andre Lars og Lars – kveld på Revir.

Følg arrangementet på 
FACEBOOK

Førpremiere på "sesongfinalen"
Forrige torsdag var det smugtitting på de 3 første episodene av den nye Lars og Lars – serien “To i Norge ved to av dem”. Denne kvelden blir det førpremiere på episode 4 – finalen; “To i Norge ved en av dem”.

Mer om programmet
I Osloskogens bekker og elver drives det fortsatt stamfiske etter gytefisk for å skaffe rogn og melke til settefiskanlegget som produserer ørretunger til utsetting. Andre steder satses det heller på habitatsforbedringer og flytting av villfisk fra overtallige ørretbestander til vann og tjern hvor det trengs settefisk.Borgar Pedersen fra Drammen Sportsfiskere forteller om erfaringer og tiltak i skogsområdene nord for Drammen, hvor settefisk er faset ut til fordel for habitatforbedrende tiltak og villfiskoverføringer.

Anja Celine Winger, spesialrådgiver for vann, fisk- og viltforvaltning i Akershus Fylkeskommune, redegjør for lovverket rundt settefisk og arbeidet med å revidere håndteringen av fiskekultivering i Akershus.


Også i SISTE FRA MAGASINET

Den første vårnatta ute
Den første vårnatta ute

For å sikre en vellykket natt under stjernene, er det viktig å ha riktig utstyr med seg. Her er noen essensielle ting å huske på:
Les mer
FRYSETØRKET TURMAT FRA LYO
FRYSETØRKET TURMAT FRA LYO

«LYO dyrker idag frukter og urtene på sine egne åkre. Andre ingredienser kommer fra bønder som de personlig kjenner og følger opp. De blir nøye verifisert for å sikre at produktene deres oppfyller de høyeste kvalitetsstandardene.»
Les mer
Podkasten Uteliv på LP – med Moddi som gjest
Podkasten Uteliv på LP – med Moddi som gjest

– Det er selvsagt en total selvmotsigelse å gi ut en podkast på LP, innrømmer Randulf Valle, stemmen bak Podkasten Uteliv som nettopp har sluppet episode 200 eksklusivt på vinyl – med Moddi som musikalsk gjest og samtalepartner.
Les mer