LARS OG LARS I REVIRET #2

LARS OG LARS I REVIRET #2

Villfisk eller settefisk?
Er tiden moden for å fase ut settefiskanleggene og heller bruke ressurser på restaurering av bekker og flytting av villfisk? Dette er hovedtemaet for høstens andre Lars og Lars – kveld på Revir.

Følg arrangementet på 
FACEBOOK

Førpremiere på "sesongfinalen"
Forrige torsdag var det smugtitting på de 3 første episodene av den nye Lars og Lars – serien “To i Norge ved to av dem”. Denne kvelden blir det førpremiere på episode 4 – finalen; “To i Norge ved en av dem”.

Mer om programmet
I Osloskogens bekker og elver drives det fortsatt stamfiske etter gytefisk for å skaffe rogn og melke til settefiskanlegget som produserer ørretunger til utsetting. Andre steder satses det heller på habitatsforbedringer og flytting av villfisk fra overtallige ørretbestander til vann og tjern hvor det trengs settefisk.Borgar Pedersen fra Drammen Sportsfiskere forteller om erfaringer og tiltak i skogsområdene nord for Drammen, hvor settefisk er faset ut til fordel for habitatforbedrende tiltak og villfiskoverføringer.

Anja Celine Winger, spesialrådgiver for vann, fisk- og viltforvaltning i Akershus Fylkeskommune, redegjør for lovverket rundt settefisk og arbeidet med å revidere håndteringen av fiskekultivering i Akershus.


Også i SISTE FRA MAGASINET

Utforsk Nye Stier med ROARKs Run Amok-kolleksjon
Utforsk Nye Stier med ROARKs Run Amok-kolleksjon

Hos Revir handler friluftsliv om mer enn prestasjon og konkurranse. Vi tror på å være til stede i øyeblikket, nyte naturen og ta del i de små eventyrene som omgir oss hver dag.
Les mer
Nå skal vi klare oss en uke på egenhånd
Nå skal vi klare oss en uke på egenhånd

Med dagens råd fra myndighetene om å kunne klare oss selv i en uke, er det en perfekt anledning til å utforske hva vi har i skuffer og skap.
Les mer
Når bjørka har fått museører våkner ørreten
Når bjørka har fått museører våkner ørreten

“Når bjørka har fått museører våkner ørreten” er en sannhet like innarbeidet i fiskeres mentale cortex som “det biter mens du driter” og “det står en granbusk i bakslengen din du ikke har sett” - og nå, nå for pokker har “bjørka fått museører”.
Les mer