Zandstra – Redningsline / Kasteline 23 m

Zandstra sin redningsline er på 23 meter og har et lodd i enden slik at den er
lett å kaste til ut mot de som trenger hjelp. Det er lurt å øve på å bruke redningslinen og bli kjent med den, slik at du er godt forberedt dersom en situasjon skulle oppstå.

Ett produkt alle personer som ferdes på og ved vann burde ha med seg på tur!