SMÅVILTGUIDEN – ARTSKUNNSKAP FOR JEGERE

Hvordan skille jaktbart fra fredet vilt? Det er det viktigste en jeger må kunne. Samtidig er det kanskje også det vanskeligste. Denne boka forteller på en enkel måte hvordan du i typiske jaktsituasjoner ser forskjell på de artene du kan felle - og hvilke du må la gå. Samtidig får du mye nyttig og spennende informasjon om viltet. En god jeger kjenner sitt bytte!

Boka viser artene i riktige drakter i forhold til jakttidene, i like positurer så de lett kan sammenliknes, med piler til de viktigste kjennetegnene, og med symboler som viser hvilke som kan jaktes og hvilke som er fredet. Boken er basert på den nye Jaktforskriften for 2017-2022, med nye jakttider og oppdatert med hvilke arter som ikke lenger er jaktbare - foruten en ny jaktbar art!

De livaktige illustrasjonene er malt av Øivind Egeland, en av Skandinavias mest begavede naturkunstnere. Bjørn Olav Tveit er blant våre ledende eksperter på artskunnskap og feltkjennetegn. Sammen har de laget en pedagogisk og lettfattelig guide til hvordan skille alle jaktbare arter fra sine fredete forvekslingsarter, nyttig enten du skal ut på jakt eller er på vei til å ta jegerprøven.

Tittel: Småviltguiden - artskunnskap for jegere
Tekst: Bjørn Olav Tveit
Illustrasjoner: Øivind Egeland
Format: 245 x 225 mm
Omfang: 136 sider
ISBN: 978-82-998062-7-5.

Utgitt: August 2017

3 produkter igjen