SKOGSFUGL - ØIVIND EGELAND - PRINT

Skogsfugl er fellesbenevnelse som beskriver en gruppe viltlevende skoghøns. Dette er fugler som typisk trives i skogkledt terreng og er synonyme med arter det er lov å jakte på under skogsfugljakta. Artene som inngår i begrepet er storfugl (Tetrao urogallus), orrfugl (Lyrurus tetrix) og jerpe (Bonasa bonasia). I noen grad kan man også regne inn lirype (Lagopus lagopus) blant skogsfuglene, men denne arten inngår ikke i den tradisjonelle skogsfugljakta, men derimot i rypejakta.

Nummerert gicléetrykk
Mål: 33,5cm x 39,5cm

ØIVIND EGELAND
Øivind Egeland (f. 1968) fra Sandnes kombinerer sin livslange lidenskap for fugler og dyr med et unikt talent for å gjengi det han ser i naturen på papiret. Det gjør at han av mange regnes blant landet mest begavede wildlife-artister. Småviltguiden er hans første bokprosjekt, og han har produsert ca 300 akvareller til denne boken.