NEW ZEALAND PÅ LANGS

I perioden oktober 2006 til mars 2007 gikk Hilde Furuholt og Randulf Valle New Zealand på langs – en fottur på ca. 2500 kilometer. Boka fra turen er gitt ut på Larsforlaget. Boka er først og fremst en skildring av vårt møte med natur og folk på New Zealand i løpet av turen fra nord til sør. De kjemper seg fram i nærmest ugjennomtrengelig kratt, bestiger en aktiv vulkan, går gjennom ørken og over isbreer og gjør sitt beste for å overliste stor ørret i små, klare bekker. Boka tar også opp forholdet de i mellom. Hvordan er det egentlig for et samboerpar å gjennomføre en slik tur sammen? I tillegg er vår målsetning at du skal ha lært litt om New Zealand før boka er ferdiglest.
1 produkt igjen