SKAU

MORGENSTUND - HONNING

Morgenstund er skogshonning fra Skrukkelia. Biene holder til langt inni den nord-akershuske granskauen hvor de sanker nektar fra honningdugg, villbringebær, kløver, selje, løvetann, geitrams og andre villblomster.

Skrukkelia er en grend som ligger i den kaldeste delen av Akershus. Her starter våren et par uker senere og og høsten kommer tilsvarende tidligere. Det betyr at biene har litt kortere tid på seg til å sanke nektar og mengden honning som produseres begrenser seg naturlig.

Men biene er flittige og utnytter området til det fulle.

Resultatet er en myk og gylden honning.

Bli med i vårt nyhetsbrev