Gratis frakt på ordre over 1000,-

Gratis frakt på ordre over 1000,-

LARS OG LARS I REVIRET #4

SØKELYS PÅ STOR SETTEFISK.

Dato: 25.01.18
Kl: 1900- 2100
Sted: Revirs lokaler, storgata 21-23. 

I 2015 ble det satt ut ca 3000 fangbare merkete ørreter i en rekke vann i Oslo og Akershus. Markafiskeprosjektet i regi av NJFF hadde som formål å booste interessen for skogsørrefiske og få bedre kunnskap om utsetting av stor ørret.
Prosjektet ble avsluttet høsten 2017. Da ble flere av vannene prøvefisket med garn for å undersøke hva som hadde skjedd med de fiskene man ikke hadde sett noe til. Hvordan har gjenfangstene vært? Hva kan de fortelle?
Prosjektansvarlig Lise Heier sitter på ferske resultater og analyser som vil bli lagt fram på møtet.
Ole Håkon Heier, fylkessekretær i NJFF Østfold vil fortelle om sine erfaringer fra ørretutsettinger i Fjella i Østfold.
Stein Johnsen, NINA/Lillehammer er blant de forskerne som har mest erfaring med settefisk og størrelser her til lands. Han deler sine erfaringer og gir en oversikt over det som finnes av norske studier og oppsummerte erfaringer
Lars Nilssen vil holde et kåseri hvis innhold fortsatt er hemmelig …

Vi vil også invitere representanter fra foreninger og kultiveringsoner som har lang erfaring med stor settefisk og som fortsatt sverger til bruk av fangbar fisk.

Pris 100,- pr billett.