LARS NILSSEN I REVIRET #2 – 27.10.22

Vannkraft og sunne fiskepopulasjoner – er det mulig? Kan det gjøres, hva skal til ... og hvordan? 

DATO: TORSDAG 27.10.2022
TIDSPUNKT: 19.00
STED: REVIR HIET (KJELLEREN)
PRIS: 150,-

KJØP BILLETT

17. juni d. å. vedtok Kongen i statsråd nye konsesjonskrav for Statkraft sin framtidig drift av vannkraftverkene i Tokke / Vinje – vassdraget. I 10 år har regulanten kranglet med lokale storørretforkjempere, og prøvd å styre forskere som ikke har latt seg kjøpe. Informasjon har blitt utelatt og historiske data har blitt manipulert. 

En revisjon i favør den truete storørreten og ikke maksimal kraftproduksjon ville koste dem dyrt.  

Og det gjorde det. 

Regjeringsvedtaket talte kraftgiganten midt i mot. De nye minstevannføringskravene i Tokkeåis originale løp alene vil påføre Statkraft et årlig produksjonstap på ca 325 mill. Dette skjer i en tid nesten alle norske politikere ivrer for økning i norsk vannkraftproduksjon. Det varige vernet , som ble vedtatt for mange nøkkelvassdrag for 30 og 40 år siden, står for fall. 

Storørretutvalget som ble oppnevnt av Miljødirektoratet i 2019, la fram sin innstilling i fjor. Utvalget er tydelige på at elvekraftverk har hatt svært negativ effekt på mange av våre viktigste storørretstammer. 

  • Må det være sånn?
  • Finnes moderne teknologi som gjør vannkraftproduksjon og sunne fiskepopulasjoner forenelig, 
  • Eller er det antagonister, som ikke lar seg forene?