CARE PLUS ANTI-INSECT SPRAY 50% DEET 60 ML

Dette er det sterkeste myggmiddelet på det norske markedet. 

Dokumentert beskyttelse mot mygg i opptil 10 timer og 5 timer mot flått.

Myggmiddelet fungerer like godt om du skal padle på Femunden som Amazonas.

Anbefales fra 18 år og oppover. Gravide og kvinner som ammer frarådes å bruke så høy prosentandel DEET.

Kan påvirke farge på klær og plastoverflater, brukes med forsiktighet.