REVIRS EGET

BUSHCRAFT-KURS HØSTEN 2021

Kurset vi tilbyr høsten 2021 går over en helg, og gjennomføres i skog hvor vi har avtale med grunneier, cirka en time fra Oslo. Målet for kurset er at du skal tilegne deg kunnskap og ferdigheter som gjør deg trygg i naturen. Dersom du allerede har god erfaring fra før kan instruktørene fikse et tilpasset opplegg (dette avklares i forkant av kurset). Vi går igjennom bygging av bivuak/gapahuk, opptenning og vedlikehold av bål, anskaffelse og tilberedning av næring, navigasjon, generelle råd og tips. Første natt tilbringes i en spredt gruppe, den siste natten har man alenetid.

Våre kurs har faste instruktører med lang erfaring og utdanning innen friluftsliv.
Instruktørene blir ledet av Espen Evensen som har over 20 års relevant erfaring innen mestring i naturen og overlevelse – både sommer og vinter.
  • Det er minimum fem og maks ti deltakere pr. kurs.
  • Hver deltaker må ta med vanlige turklær, en turøks eller sag, en liten turkniv, samt en sekk med eget back-up-utstyr dersom man ønsker å ha tilgang til det. Mer detaljert pakkeliste kommer i forkant av kurset.
  • Kurset vil foregå uten tilgang til mobiltelefon og klokke.
  • Tennstål og andre effekter og hjelpemidler får man av oss på kurset.
  • Detaljer rundt pakkeliste, utstyr og transport, med mer utdypes i en egen oppfølgingsmail til alle påmeldte i forkant av kurset.
  • Prisen er kr. 3990,- pr. deltaker, og kurset avholdes 20.-22. august 2021.
    NB! Denne høsten er det kun satt opp ett kurs! Neste kurs blir vinterkurs i februar/mars 2022.
  • Oppmøte ettermiddag fredag 20. august, og hjemreise ettermiddag søndag 22. august. Du skal fint kunne jobbe fredag selv om du skal med på kurs, detaljer om dette kan tas med instruktør Bodil Gilje / bodil@revir.no.
Send gjerne mail til bodil@revir.no hvis du har flere spørsmål.


NB! Påmelding er bindende, men kurset gjennomføres kun ved minst fem påmeldte (er det færre og helgen blir avlyst får du eventuelt pengene tilbake).


Revir Bushcraft
Tett på naturen – tett på deg selv.  


Foto: Einar Pfeiffer, Maria Edvardsen, Marte Stensland Jørgensen og Per Sollerman.
DATO
7 produkter igjen

Bli med i vårt nyhetsbrev