PERSONVERNERKLÆRING

Personvernerklæring for Revir Oslo AS
Personvernerklæringen er sist oppdatert 15. mai 2018. 

1. Om personvernerklæringen og kontaktinfo

Revir er behandlingsansvarlig.
Denne personvernerklæringen omhandler hvordan personopplysninger som Revir samler inn blir behandlet, delt og lagret i forbindelse med bruk av Yaabi Connect applikasjonen («Applikasjonen»), besøk på www.revir.no, og i vår kommunikasjon med deg, samlet omtalt som «Tjenesten».

Kontaktinformasjon Revir:
Epost: hello@revir.no
Telefon +47 98004006

Revir benytter Yaabi AS som databehandler.

 

1. Grunnleggende prinsipper for Revirs behandling av personopplysninger

Revir tar ansvar for å beskytte dine personopplysninger. Du kan ha tillit til at vi samler inn og beskytter personopplysningene dine på en trygg og god måte.

Revir garanterer å:

 • Være åpne om hvordan vi samler inn, bruker og lagrer dine personopplysninger.
 • Kun bruke personopplysningene dine for det formålet vi har samlet dem inn for.
 • Ikke samle inn eller behandle flere opplysninger om deg enn vi trenger for å kunne tilby deg Tjenesten, og for å kunne fortsette å tilby deg forbedrede og videreutviklede versjoner av Tjenesten.
 • Ikke lagre personopplysninger lenger enn det som trengs for å oppfylle avtalen med deg, eller lenger enn du gir tillatelse til.
 • Gi deg mulighet til å korrigere og slette personopplysninger som er feil, eller som du ikke lenger ønsker at vi skal lagre.
 • Be om ditt samtykke hvis vi skal dele dine personopplysninger med tredjeparter, og kun dele dine personopplysninger der det er til din fordel.
 • Benytte IT-verktøy for å beskytte dine personopplysninger.

Ved å benytte Tjenesten samtykker du til at Revir kan samle inn og behandle personopplysninger om deg som beskrevet i denne personvernerklæringen.

 

 1. Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er å kunne tilby deg mest mulig relevante tilbud, kunne kommunisere effektivt med deg og besørge mest mulig relevante arrangementer. Herunder vil vi:

 • sende ut SMS, nyhetsbrev og meldinger i Applikasjonen
 • utstede verdikuponger og billetter
 • sende deg fysisk materiell
 • innhente data for statistikk over lese- og bruksmønster
 • kartlegge besøksfrekvens
 • foreta effektmåling av tilbud og informasjon som sendes ut
 • kommunisere til deg gjennom sosiale medier som Facebook, Instagram, Snapchat, og Youtube, distribuere informasjon og tilbud via tredjeparts nettbaserte nyhetsmedier

 

 1. Grunnlaget for behandlingen

Grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine er ditt samtykke og lov om personopplysninger med tilhørende forskrift.

Loven gir deg rettigheter til blant annet å:

 • Kreve personopplysninger slettet
 • Kreve uriktige personopplysninger rettet
 • Kreve innsyn i personopplysninger som er lagret

Norsk lov gjelder.

Enhver avgivelse av personopplysninger er frivillig, men noen opplysninger er nødvendige for å kunne benytte Tjenesten. Du kan trekke tilbake samtykket ved å slette brukerkontoen din på nettsiden www.revir.no

 

 1. Hvilke opplysninger vi behandler
  1. Opplysninger du selv oppgir

Som medlem kan du motta bl.a. SMSer, nyhetsbrev og fysiske sendinger. For å motta dette må du oppgi ditt navn, kjønn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. For bedre tilpassede tilbud kan du registre fødselsdato, særlige interesser, status forhold og/eller årsdager.

  1. Tjenesten samler inn:
 • Informasjon om din bruk av brukerkontoen
 • IP-adresse, informasjon fra informasjonskapsler (cookies), og diagnostikkdata. Denne informasjonen vil lagres også for sikkerhets- og diagnostikkformål.
 • Besøksfrekvens
 • Hvilke nyhetsbrev som sendes til deg, hvilke som åpnes, og hvilke kuponger som åpnes og brukes
 • Bruk og trafikk, som for eksempel hvilke linker som klikkes på i sms og nyhetsbrev
 • Type operativsystem og e-postklient på din kommunikasjonsenhet

 

 

5.3

Tjenesten benytter Google Analytics, Google Adwords, Hotjar, Facebook og Facebook Pixels til å samle inn informasjon om aktivitetene dine i Tjenesten, for å kunne tilby deg en best mulig tjeneste. Denne informasjonen benyttes for statistikk- og dataanalyseformål, og for å bedre brukeropplevelsen din ved at brukerinnstillingene og opplysningene dine fremkommer når du benytter Tjenesten. Informasjonen kan både være aggregert og anonymisert, og knyttet til deg som bruker.

 

 1. Hvor opplysningene kommer fra?

Personopplysningene hentes fra din frivillige registrering via web, sms, app, eller tredjeparts katalogtjenester som 1881 og Eniro.

 

 1. Hvordan vi benytter dine personopplysninger

Informasjonen vi samler inn brukes til å levere, utvikle og forbedre Tjenesten og optimalisere for be Revir.

 

Vi kan:

 • bruke dine kontaktopplysninger til å sende deg informasjon, og til å invitere deg til å evaluere hvor fornøyd du var med bruk av Revirs tjenester.
 • formidle tilbud på K Revirs tjenester og øvrige henvendelser fra Revir for markedsføringsformål direkte i Tjenesten, og til øvrig kontaktinformasjon du har registrert i Tjenesten, som epost og telefonnummer.
 • benytte dine personopplysninger og opplysninger om din bruk av Tjenesten anonymisert for å hjelpe oss med å fatte beslutninger om salg, markedsføring og produktutvikling.

Vi kan benytte underleverandører for å levere, utvikle og forbedre Tjenesten. Disse underleverandørene har ikke tillatelse til å benytte personopplysningene for andre formål.

Vi benytter IT-verktøy og metoder for å holde informasjonen din sikker når den overføres fra deg gjennom internett til våre servere og underleverandører.

 

All informasjon og alle filer lastet opp til Tjenesten blir kryptert ved opplasting til vår skybaserte tjeneste, som opereres av Linode LLC.

 

 1. Hvor vi behandler dine personopplysninger

Personopplysningene lagres hos hostingsleverandør Linode LLC i London, England. Linode er ISO sertifisert av Lloyds Register Quality Assurance ihht. standardene. ISO 9001:2008 og ISO/IEC 27001:2013.

Informasjon som innhentes av Tjenesten ved bruk av Google Analytics lagres i USA i samsvar med Googles personvernregulering.

Systemene vedlikeholdes og videreutvikles av SDP Labs, Chandigarh, India. Dataene lagres ikke i India, men systemteknikkere vil ha fjerntilgang til data ved arbeid på systemene.

 

 1. Retting av og innsyn i dine personopplysninger

Du kan rette og endre dine personopplysninger ved å logge deg inn i Tjenesten via http://revir.yaabi.no/coupons/login . Der kan du også få innsyn i hvilke data som er registrert.

 1. Sletting av dine personopplysninger

Du kan slette dine personopplysninger på to ulike måter:

  1. SMS

Ved å sende « revir stopp» til TLF NR, slettes alle dine personopplysninger behandlet av Tjenesten automatisk.

  1. Epost og telefon

Ved å ringe eller sende oss epost fjernes alle personopplysninger manuelt.

 

 1. Utlevering av dine personopplysninger

Revir deler ikke dine personopplysninger for kommersielle eller markedsføringsformål uten ditt forutgående samtykke.

I de følgende avgrensede situasjonene kan vi likevel dele dine personopplysninger:

 • Ved ditt samtykke. Et eksempel på dette kan være når du kjøper tjenester av våre samarbeidspartnere gjennom Tjenesten. Hvis du gjør dette kan vi dele personopplysninger nødvendig for levering av tjenester fra samarbeidspartneren.
 • For ekstern prosessering: Vi har underleverandører og andre tilknyttede tjenesteytere som bistår oss med databehandling og lagringen, inkludert kundesupporttjenester hos våre underleverandører og tjenesteytere. Disse tjenesteyterne samt Revirs ansatte kan få tilgang til opplysninger om deg for å oppfylle sine plikter overfor Revir. Tjenesteyterne har ikke tillatelse til å benytte personopplysningene for andre formål.
 • Som del i en selskapstransaksjon: Ved salg eller overføring av behandlingsansvarlig eller databehandler og hele eller deler av dets innmat kan dine personopplysninger inngå blant gjenstandene som selges eller overføres. Vi vil i størst mulig grad forplikte kjøper eller overtager til å behandle dine personopplysninger i samsvar med personvernerklæringen som var gjeldende på tidspunktet opplysningene ble samlet inn.
 • Som følge av rettslige krav: Vi kan utgi dine personopplysninger til en tredjepart dersom vi etter en rimelig vurdering anser oss å være forpliktet til det som følge rettslige krav. Dette kan gjelde for eksempel som bevis i rettssak eller for å etterkomme EU-regler.
 • Vi kan dele anonymisert statistikk med våre samarbeidspartnere eller på annen måte offentliggjøre anonymisert statistikk. For eksempel kan vi offentliggjøre undersøkelser om og generelt forbedre tjenesten våre. Vi kan også utgi anonymisert brukerdata om Tjenesten til samarbeidspartnere som er interessert i å tilby tjenester gjennom Tjenesten. Vi sikrer at denne informasjonen er anonymisert og ikke kan knyttes til deg, og vi vil forplikte våre samarbeidspartnere om å gjøre det samme.
 • Dine personopplysninger kan samles, behandles og lagres av Revir eller deres underleverandører og tjenesteytere innen EØS, EU, USA, India eller andre på steder basert på lovlig overføringsgrunnlag. Av denne grunn kan dine personopplysninger være underlagt annen rettslig regulering og krav om utlevering til myndigheter i de jurisdiksjonene der personopplysningene lagres.

 

 1. Hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger
  1. Generelt

Revir lagrer dine personopplysninger så lenge du har et kunde- eller medlemsforhold. I den grad vi har rettslig plikt til lagring kan vi lagre noe informasjon inntil 10 år, for eksempel av som følge av plikt til oppbevaring av regnskap.

 

 

 1. Endringer

Denne personvernerklæringen kan endres fra tid til annen. Ved vesentlige endringer vil vi be om ditt samtykke.