14 Februar, 2018

Røye og sik danner ofte overtallige bestander og har de siste 100 årene ødelagt flotte fiskevann etter at artene i sin tid ble satt ut i fiskekultiveringens tjeneste.

LARS & LARS I REVIRET
22. februar klokken 19:00 til 21:00
REVIR OSLO - FOLKETEATERPASSASJEN
FØLG ARRANGEMENTET PÅ FACEBOOK

Å få en varig effekt ved å tynne ut overtallige fiskebestander er nærmest umulig. Mange har prøvd. De fleste har feilet. Historien om Takvatnet i Troms er fortellingen om unntaket som bekrefter regelen. Per-Arne Amundsen er professor ved Universitetet i Tromsø, Department of Arctic and Marine Biology. Han ledet arbeidet med å gjenskape Takvatnets storhet. Denne kvelden forteller han hvordan de gikk fram for å få det til.

De siste fire årene er det garnet opp 146 tonn sik i Aursunden nord for Røros. Målet med tynningsfiske er å gjenskape Aursunden til en attraktiv innsjø for sportsfiske samt lage grunnlaget for et aktivt næringsfiske. Tore Evavold har mastergrad i akvakultur ved Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås. Han er medeier i Rørosfisk AS, som står for den praktiske gjennomføring av tynningsfisket. Hva har de erfart så langt? Er det lys i tunellen?

Hvilken overføringsverdi har erfaringene fra Takvatnet og Aursunden til andre steder og andre arter? 


Bli med i vårt nyhetsbrev