UTTYNNINGSFISKE - NOEN HENSIKT?

UTTYNNINGSFISKE - NOEN HENSIKT?

Røye og sik danner ofte overtallige bestander og har de siste 100 årene ødelagt flotte fiskevann etter at artene i sin tid ble satt ut i fiskekultiveringens tjeneste.

LARS & LARS I REVIRET
22. februar klokken 19:00 til 21:00
REVIR OSLO - FOLKETEATERPASSASJEN
FØLG ARRANGEMENTET PÅ FACEBOOK

Å få en varig effekt ved å tynne ut overtallige fiskebestander er nærmest umulig. Mange har prøvd. De fleste har feilet. Historien om Takvatnet i Troms er fortellingen om unntaket som bekrefter regelen. Per-Arne Amundsen er professor ved Universitetet i Tromsø, Department of Arctic and Marine Biology. Han ledet arbeidet med å gjenskape Takvatnets storhet. Denne kvelden forteller han hvordan de gikk fram for å få det til.

De siste fire årene er det garnet opp 146 tonn sik i Aursunden nord for Røros. Målet med tynningsfiske er å gjenskape Aursunden til en attraktiv innsjø for sportsfiske samt lage grunnlaget for et aktivt næringsfiske. Tore Evavold har mastergrad i akvakultur ved Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås. Han er medeier i Rørosfisk AS, som står for den praktiske gjennomføring av tynningsfisket. Hva har de erfart så langt? Er det lys i tunellen?

Hvilken overføringsverdi har erfaringene fra Takvatnet og Aursunden til andre steder og andre arter? 


Også i SISTE FRA MAGASINET

Nå skal vi klare oss en uke på egenhånd
Nå skal vi klare oss en uke på egenhånd

Med dagens råd fra myndighetene om å kunne klare oss selv i en uke, er det en perfekt anledning til å utforske hva vi har i skuffer og skap.
Les mer
Når bjørka har fått museører våkner ørreten
Når bjørka har fått museører våkner ørreten

“Når bjørka har fått museører våkner ørreten” er en sannhet like innarbeidet i fiskeres mentale cortex som “det biter mens du driter” og “det står en granbusk i bakslengen din du ikke har sett” - og nå, nå for pokker har “bjørka fått museører”.
Les mer
Revir Introduserer Blundstone Boots
Revir Introduserer Blundstone Boots

Vi er glade for å introdusere et ikonisk merke til vårt sortiment: Blundstone.
Les mer