Femte april setter vi søkelyset på Oslos elver og bekker. Ikke de lakseførende og mye omtalte Akerselva og Lysakerelva, men de små og tidvis møkkete vannstrengene, som de siste to tiårene har gjennomgått en ekstrem forvandling.

DATO: 05.04.2022
TIDSPUNKT: 19.00
STED: REVIR HIET (KJELLEREN)
PRIS: 100,-

BILLETTER: HER

lars og lars

Blant annet vil det legges fram et omfattende tallmateriale som viser at Oslos mest forurensede elv huser hovedstadens feiteste ørreter.

HVA SPISER ALNAS TJUKKASER
Med sine skyhøye k-faktorer konkurrerer Alna-ørretene i toppsjiktet ikke bare i Oslo-området, men i hele Sør-Norge. Hvordan kan det være sånn? Er fenomenet nytt, og hva spiser Alnas tjukkaser der nede i det gråbrune grumsete vannet?

LARS NILSSEN

EUROPAS MILJØHOVEDSTAD
I 2019 ble Oslo utnevnt til Europas Miljøhovedstad. I sin begrunnelse framhevet juryen Oslo kommunes arbeid for å åpne opp og bedre vannkvaliteten i byens mange bekker.

Det den ikke sa noe om, og som heller ikke kommunen har flagget i særlig grad, er den potensielle betydningen åpne bekker og bedre vannkvalitet kan ha for byens stangsvingere.

LARS NILSSEN

NYE AVSLØRINGER
Det er mer enn 10 år siden vi avslørte at dammene i Frognerparken huser en flott naturlig ørretbestand. Denne kvelden loves det nye avsløringer av hovedstadens fiskeressurser.

Planene for det kommende tiåret vil også bli belyst, og vi lover framtidsutsikter som vil varme mangt et fiskehjerte.

OPPDATERT PROGRAM: Lars og Lars i Reviret #2 2022 tirsdag 5/4.

1. «Gjenåpning av bekker i Oslo – før, nå og fremover». Terje Laskemoen (Bymiljøetaten) om historikk, utfordringer, erfaringer og kommende prosjekter.

2. “Hva står på menyen til Alnas ørreter og hvor fort vokser de? Om insektslivet og ekstreme k-faktorer i Oslos mest forurensete vassdrag. Jan Erik Thrane (NIVA) legger fram resultater fra prøvefisket i 2017 og 2019

3. “Fangster og opplevelser i bekkene på Oslos østkant.” Lars Nilssen viser filmer og forteller om sine oppdagelser

4. Sindre Langaas (NIVA) om statlig og kommunalt engasjement i bekkerestaurering. Hvilke irrganger man må gjennom fra ide til resultat.