av John Harald Knutsson 29 september, 2022

Tradisjonen tro kjører Lars Nilssen sine faste kvelder i Reviret også denne høsten.  

Demninger til besvær, vannkraft og storørret, catch & release, oppdrett og rensefisk. Dette er noen stikkord for høstens program.

 

KVELD NUMMER 1 – RIV DEMNINGEN

DATO: TORSDAG 13.10.2022
TIDSPUNKT: 19.00
STED: REVIR HIET (KJELLEREN)
PRIS: 150,-

KJØP BILLETT

I årene som kommer vil flere vassdrag bli bygget ut og eksisterende vannkraftverk vil bli effektivisert. 
Myndighetenes storørretutvalg konkluderte i 2020 med at vassdragsutbygginger er en av hovedårsakene til den store nedgangen i storørretbestandene våre de siste tiårene. 
Denne virkeligheten er bakteppet for høstens to første Revirkvelder i regi av Lars Nilssen.
Denne kvelden rettes fokuset mot en lite omtalt storørretseier i Tokkeåi og en framtidsvisjon om Randselva hvor Viuldemningen er fjernet. 

LES MER:

I sommer vedtok regjeringen nye konsesjonskrav for Statkraft sin framtidige kraftproduksjon i Tokke/Vinje vassdraget. De nye kravene innebærer bl a at det må bygges fisketrapp i Tokkeåi, og det stilles minstevannføringskrav som vil redusere den nåværende kraftproduksjonen med ca 44 GWh årlig. 
Kravene er avgjørende for å redde den utrydningstruete storørretstammen i vassdraget.  
Bjørn Olav Haukelidsæter vil fortelle historien om lokale storørretforkjempere, som etter 10 år klarte å vinne fram mot kraftgiganten Statkraft som har jobbet hardt for å unngå de nye miljøkravene

Etableringen av Viul kraftverk i Randselva i 1958 la de viktigste gyte og oppvekstområdene for storørretstammen i Tyrifjorden under vann. I dag er bestanden alvorlig truet. 
I dammen som magasinerer vannet til Viul kraftverk, er det de siste årene avdekket store mengder miljøgifter. Den er hovedkilden til fluorforurensingen i Tyrifjorden, som er så ille at Mattilsynet advarer mot å spise fisken herfra.  
Ringerike Sportsfiskere har lenge hatt en visjon om å få fjernet Viuldemningen og tilbakeføre Randselva til sitt originale løp. 
I fjor ble firmaet Asplan Viak engasjert for å konkretisere visjonen. Arbeidet er snart ferdig. Prosjektleder Kyrre Tveitereid Westengen vil presentere hovedtrekkene i det arbeidet med visjonen.

LARS NILSSEN

Viuldemningen i Randselva sto ferdig i 1958 

I fjor ble det tatt et initiativ til å lage en framtidsvisjon av elvedalen uten demning og dam: omgjøre den til et rekreasjonsområde med Randselva tilbake i sitt originale løp, og storørreter som igjen har tilgang til sine gjeveste gyteplasser.
.

Denne kvelden skal Asplan Viak, et av Norges ledende rådgivningsselskaper innen plan, arkitektur- og ingeniørfag, legge fram resultatet av dette arbeidet.
.
Det blir også storørrethistorikk fra Randselva, filmvisning og statusrapport fra årets fiske i elva.

  

KVELD NUMMER 2 – ER ELVEKRAFTVERK FORENELIG MED SUNNE FISKEBESTANDER? 

DATO: TORSDAG 27.10.2022
TIDSPUNKT: 19.00
STED: REVIR HIET (KJELLEREN)
PRIS: 150,-

KJØP BILLETT

Hunderfossen kraftverk

Før sommerferien vedtok regjeringen nye konsesjonskrav for Statkraft sin framtidig drift av vannkraftverkene i Tokke / Vinje –vassdraget. 
15 år med krangel, kamp og utredninger endte i favør av den truete storørretstammen. Nye minstevannføringskrav vil redusere dagens vannkraftproduksjon og påføre Statkraft et årlig produksjonstap på ca 325 mill., og det i en tid hvor økt vannkraftproduksjon er på alle politikernes lepper.
.
For sju år siden besluttet regulant Hafslund / Eco i Hunderfossen å øke minstevannføringen nedstrøms kraftverket fra 1,8 til 5 kubikkmeter / sek.
Sammen med lokkeflommer og bevisst lukemanøvrering for å styre opp og nedvandring har dette bidratt til en stor økning av gytefiskbestanden av Hunderørret.
.
Finnes kunnskap og teknologi som gjør vannkraftproduksjon og sunne fiskepopulasjoner forenelig? 


Innledere: Morten Kraabøl Multiconsult. Faglig leder i akvatisk økologi.
Trond Taugbøl Seniorrådgiver. Hafslund / Eco

   

  KVELD NUMMER 3 – CATCH & RELEASE

  DATO: TORSDAG 10.11.2022
  TIDSPUNKT: 19.00
  STED: REVIR HIET (KJELLEREN)
  PRIS: 150,-

  KJØP BILLETT

  LARS NILSSEN

  I sommer skrev Georg Fredrik Rieber-Mohn en kronikk i Klassekampen med tittelen ”Lek med en laks som kjemper for livet” . Kronikkens negative innstilling til  fang & slipp fyret på ny opp debatten rundt denne praksisen, som er blitt  vanlig i mange norske lakse og ørretelver. 

  Meningene er sterke og frontene steile. Denne kvelden tar vi diskusjonene inn i Reviret.

  Innledere:   Georg Fredrik Rieber–Mohn.  Sportsfisker og tidligere riksadvokat.

  Eva Thorstad. Seniorforsker NINA 

   

  AFTEN NUMMER 4 – Premiere Fjordmenn 2

  DATO: TORSDAG 24.11.2022
  TIDSPUNKT: 19.00
  STED: REVIR HIET (KJELLEREN)
  PRIS: 150,-

  KJØP BILLETT

  Om urenset oppdrettsbæsj som går rett i havet. Om 60.000 leppefisker som dør i norske oppdrettsanlegg hver eneste dag. 

  LARS NILSSEN

  For sju år siden lagde Lenth og jeg serien ”Fjordmenn” – en roadmovie på VGTV fra Vestlandet med fokus på fiskeoppdrettsmedaljens bakside. 

  I kveld blir det premiere på oppfølgeren.

  Om urenset oppdrettsbæsj som går rett i havet. 

  Om 60.000 leppefisker som dør i norske oppdrettsanlegg hver eneste dag.

   

  Det må bli en øl, eller to!