LARS NILSSEN I REVIRET – PROGRAM HØSTEN 2022

LARS NILSSEN I REVIRET – PROGRAM HØSTEN 2022

Tradisjonen tro kjører Lars Nilssen sine faste kvelder i Reviret også denne høsten.  

Demninger til besvær, vannkraft og storørret, catch & release, oppdrett og rensefisk. Dette er noen stikkord for høstens program.

 

KVELD NUMMER 1 – RIV DEMNINGEN

DATO: TORSDAG 13.10.2022
TIDSPUNKT: 19.00
STED: REVIR HIET (KJELLEREN)
PRIS: 150,-

KJØP BILLETT

I årene som kommer vil flere vassdrag bli bygget ut og eksisterende vannkraftverk vil bli effektivisert. 
Myndighetenes storørretutvalg konkluderte i 2020 med at vassdragsutbygginger er en av hovedårsakene til den store nedgangen i storørretbestandene våre de siste tiårene. 
Denne virkeligheten er bakteppet for høstens to første Revirkvelder i regi av Lars Nilssen.
Denne kvelden rettes fokuset mot en lite omtalt storørretseier i Tokkeåi og en framtidsvisjon om Randselva hvor Viuldemningen er fjernet. 

LES MER:

I sommer vedtok regjeringen nye konsesjonskrav for Statkraft sin framtidige kraftproduksjon i Tokke/Vinje vassdraget. De nye kravene innebærer bl a at det må bygges fisketrapp i Tokkeåi, og det stilles minstevannføringskrav som vil redusere den nåværende kraftproduksjonen med ca 44 GWh årlig. 
Kravene er avgjørende for å redde den utrydningstruete storørretstammen i vassdraget.  
Bjørn Olav Haukelidsæter vil fortelle historien om lokale storørretforkjempere, som etter 10 år klarte å vinne fram mot kraftgiganten Statkraft som har jobbet hardt for å unngå de nye miljøkravene

Etableringen av Viul kraftverk i Randselva i 1958 la de viktigste gyte og oppvekstområdene for storørretstammen i Tyrifjorden under vann. I dag er bestanden alvorlig truet. 
I dammen som magasinerer vannet til Viul kraftverk, er det de siste årene avdekket store mengder miljøgifter. Den er hovedkilden til fluorforurensingen i Tyrifjorden, som er så ille at Mattilsynet advarer mot å spise fisken herfra.  
Ringerike Sportsfiskere har lenge hatt en visjon om å få fjernet Viuldemningen og tilbakeføre Randselva til sitt originale løp. 
I fjor ble firmaet Asplan Viak engasjert for å konkretisere visjonen. Arbeidet er snart ferdig. Prosjektleder Kyrre Tveitereid Westengen vil presentere hovedtrekkene i det arbeidet med visjonen.

LARS NILSSEN

Viuldemningen i Randselva sto ferdig i 1958 

I fjor ble det tatt et initiativ til å lage en framtidsvisjon av elvedalen uten demning og dam: omgjøre den til et rekreasjonsområde med Randselva tilbake i sitt originale løp, og storørreter som igjen har tilgang til sine gjeveste gyteplasser.
.

Denne kvelden skal Asplan Viak, et av Norges ledende rådgivningsselskaper innen plan, arkitektur- og ingeniørfag, legge fram resultatet av dette arbeidet.
.
Det blir også storørrethistorikk fra Randselva, filmvisning og statusrapport fra årets fiske i elva.

  

KVELD NUMMER 2 – ER ELVEKRAFTVERK FORENELIG MED SUNNE FISKEBESTANDER? 

DATO: TORSDAG 27.10.2022
TIDSPUNKT: 19.00
STED: REVIR HIET (KJELLEREN)
PRIS: 150,-

KJØP BILLETT

Hunderfossen kraftverk

Før sommerferien vedtok regjeringen nye konsesjonskrav for Statkraft sin framtidig drift av vannkraftverkene i Tokke / Vinje –vassdraget. 
15 år med krangel, kamp og utredninger endte i favør av den truete storørretstammen. Nye minstevannføringskrav vil redusere dagens vannkraftproduksjon og påføre Statkraft et årlig produksjonstap på ca 325 mill., og det i en tid hvor økt vannkraftproduksjon er på alle politikernes lepper.
.
For sju år siden besluttet regulant Hafslund / Eco i Hunderfossen å øke minstevannføringen nedstrøms kraftverket fra 1,8 til 5 kubikkmeter / sek.
Sammen med lokkeflommer og bevisst lukemanøvrering for å styre opp og nedvandring har dette bidratt til en stor økning av gytefiskbestanden av Hunderørret.
.
Finnes kunnskap og teknologi som gjør vannkraftproduksjon og sunne fiskepopulasjoner forenelig? 


Innledere: Morten Kraabøl Multiconsult. Faglig leder i akvatisk økologi.
Trond Taugbøl Seniorrådgiver. Hafslund / Eco

   

  KVELD NUMMER 3 – CATCH & RELEASE

  DATO: TORSDAG 10.11.2022
  TIDSPUNKT: 19.00
  STED: REVIR HIET (KJELLEREN)
  PRIS: 150,-

  KJØP BILLETT

  LARS NILSSEN

  I sommer skrev Georg Fredrik Rieber-Mohn en kronikk i Klassekampen med tittelen ”Lek med en laks som kjemper for livet” . Kronikkens negative innstilling til  fang & slipp fyret på ny opp debatten rundt denne praksisen, som er blitt  vanlig i mange norske lakse og ørretelver. 

  Meningene er sterke og frontene steile. Denne kvelden tar vi diskusjonene inn i Reviret.

  Innledere:   Georg Fredrik Rieber–Mohn.  Sportsfisker og tidligere riksadvokat.

  Eva Thorstad. Seniorforsker NINA 

   

  AFTEN NUMMER 4 – Premiere Fjordmenn 2

  DATO: TORSDAG 24.11.2022
  TIDSPUNKT: 19.00
  STED: REVIR HIET (KJELLEREN)
  PRIS: 150,-

  KJØP BILLETT

  Om urenset oppdrettsbæsj som går rett i havet. Om 60.000 leppefisker som dør i norske oppdrettsanlegg hver eneste dag. 

  LARS NILSSEN

  For sju år siden lagde Lenth og jeg serien ”Fjordmenn” – en roadmovie på VGTV fra Vestlandet med fokus på fiskeoppdrettsmedaljens bakside. 

  I kveld blir det premiere på oppfølgeren.

  Om urenset oppdrettsbæsj som går rett i havet. 

  Om 60.000 leppefisker som dør i norske oppdrettsanlegg hver eneste dag.

   

  Det må bli en øl, eller to!

   

   

   

   


  Også i SISTE FRA MAGASINET

  FRYSETØRKET TURMAT FRA LYO
  FRYSETØRKET TURMAT FRA LYO

  «LYO dyrker idag frukter og urtene på sine egne åkre. Andre ingredienser kommer fra bønder som de personlig kjenner og følger opp. De blir nøye verifisert for å sikre at produktene deres oppfyller de høyeste kvalitetsstandardene.»
  Les mer
  Podkasten Uteliv på LP – med Moddi som gjest
  Podkasten Uteliv på LP – med Moddi som gjest

  – Det er selvsagt en total selvmotsigelse å gi ut en podkast på LP, innrømmer Randulf Valle, stemmen bak Podkasten Uteliv som nettopp har sluppet episode 200 eksklusivt på vinyl – med Moddi som musikalsk gjest og samtalepartner.
  Les mer
  Podkasten Uteliv Live på Revir – hør podkastene!
  Podkasten Uteliv Live på Revir – hør podkastene!

  I forrige uke ble det spilt inn to live podkast med Randulf Valle og Podkasten Uteliv her på Revir. Den første episoden handler om Grønland og Nordvestpassasjen med polarguide Bengt Rotmo. Den andre om Roald Amundsens verste år, med Tor Bomann-Larsen og Anders Bache. Nå kan du høre opptakene!
  Les mer