Vi har åpnet ny butikk i Hegdehaugsveien!

0

Kurven din er tom

Utstyr
 • Revir's eget

 • Gavekort

 • klær
 • Revir's eget

 • 3

  Tradisjonen tro kjører Lars Nilssen sine faste kvelder i Reviret også denne høsten.  

  Demninger til besvær, vannkraft og storørret, catch & release, oppdrett og rensefisk. Dette er noen stikkord for høstens program.

   

  KVELD NUMMER 1 – RIV DEMNINGEN

  DATO: TORSDAG 13.10.2022
  TIDSPUNKT: 19.00
  STED: REVIR HIET (KJELLEREN)
  PRIS: 150,-

  KJØP BILLETT

  I årene som kommer vil flere vassdrag bli bygget ut og eksisterende vannkraftverk vil bli effektivisert. 
  Myndighetenes storørretutvalg konkluderte i 2020 med at vassdragsutbygginger er en av hovedårsakene til den store nedgangen i storørretbestandene våre de siste tiårene. 
  Denne virkeligheten er bakteppet for høstens to første Revirkvelder i regi av Lars Nilssen.
  Denne kvelden rettes fokuset mot en lite omtalt storørretseier i Tokkeåi og en framtidsvisjon om Randselva hvor Viuldemningen er fjernet. 

  LES MER:

  I sommer vedtok regjeringen nye konsesjonskrav for Statkraft sin framtidige kraftproduksjon i Tokke/Vinje vassdraget. De nye kravene innebærer bl a at det må bygges fisketrapp i Tokkeåi, og det stilles minstevannføringskrav som vil redusere den nåværende kraftproduksjonen med ca 44 GWh årlig. 
  Kravene er avgjørende for å redde den utrydningstruete storørretstammen i vassdraget.  
  Bjørn Olav Haukelidsæter vil fortelle historien om lokale storørretforkjempere, som etter 10 år klarte å vinne fram mot kraftgiganten Statkraft som har jobbet hardt for å unngå de nye miljøkravene

  Etableringen av Viul kraftverk i Randselva i 1958 la de viktigste gyte og oppvekstområdene for storørretstammen i Tyrifjorden under vann. I dag er bestanden alvorlig truet. 
  I dammen som magasinerer vannet til Viul kraftverk, er det de siste årene avdekket store mengder miljøgifter. Den er hovedkilden til fluorforurensingen i Tyrifjorden, som er så ille at Mattilsynet advarer mot å spise fisken herfra.  
  Ringerike Sportsfiskere har lenge hatt en visjon om å få fjernet Viuldemningen og tilbakeføre Randselva til sitt originale løp. 
  I fjor ble firmaet Asplan Viak engasjert for å konkretisere visjonen. Arbeidet er snart ferdig. Prosjektleder Kyrre Tveitereid Westengen vil presentere hovedtrekkene i det arbeidet med visjonen.

  LARS NILSSEN

  Viuldemningen i Randselva sto ferdig i 1958 

  I fjor ble det tatt et initiativ til å lage en framtidsvisjon av elvedalen uten demning og dam: omgjøre den til et rekreasjonsområde med Randselva tilbake i sitt originale løp, og storørreter som igjen har tilgang til sine gjeveste gyteplasser.
  .

  Denne kvelden skal Asplan Viak, et av Norges ledende rådgivningsselskaper innen plan, arkitektur- og ingeniørfag, legge fram resultatet av dette arbeidet.
  .
  Det blir også storørrethistorikk fra Randselva, filmvisning og statusrapport fra årets fiske i elva.

    

  KVELD NUMMER 2 – ER ELVEKRAFTVERK FORENELIG MED SUNNE FISKEBESTANDER? 

  DATO: TORSDAG 27.10.2022
  TIDSPUNKT: 19.00
  STED: REVIR HIET (KJELLEREN)
  PRIS: 150,-

  KJØP BILLETT

  Hunderfossen kraftverk

  Før sommerferien vedtok regjeringen nye konsesjonskrav for Statkraft sin framtidig drift av vannkraftverkene i Tokke / Vinje –vassdraget. 
  15 år med krangel, kamp og utredninger endte i favør av den truete storørretstammen. Nye minstevannføringskrav vil redusere dagens vannkraftproduksjon og påføre Statkraft et årlig produksjonstap på ca 325 mill., og det i en tid hvor økt vannkraftproduksjon er på alle politikernes lepper.
  .
  For sju år siden besluttet regulant Hafslund / Eco i Hunderfossen å øke minstevannføringen nedstrøms kraftverket fra 1,8 til 5 kubikkmeter / sek.
  Sammen med lokkeflommer og bevisst lukemanøvrering for å styre opp og nedvandring har dette bidratt til en stor økning av gytefiskbestanden av Hunderørret.
  .
  Finnes kunnskap og teknologi som gjør vannkraftproduksjon og sunne fiskepopulasjoner forenelig? 


  Innledere: Morten Kraabøl Multiconsult. Faglig leder i akvatisk økologi.
  Trond Taugbøl Seniorrådgiver. Hafslund / Eco

    

   KVELD NUMMER 3 – CATCH & RELEASE

   DATO: TORSDAG 10.11.2022
   TIDSPUNKT: 19.00
   STED: REVIR HIET (KJELLEREN)
   PRIS: 150,-

   KJØP BILLETT

   LARS NILSSEN

   I sommer skrev Georg Fredrik Rieber-Mohn en kronikk i Klassekampen med tittelen ”Lek med en laks som kjemper for livet” . Kronikkens negative innstilling til  fang & slipp fyret på ny opp debatten rundt denne praksisen, som er blitt  vanlig i mange norske lakse og ørretelver. 

   Meningene er sterke og frontene steile. Denne kvelden tar vi diskusjonene inn i Reviret.

   Innledere:   Georg Fredrik Rieber–Mohn.  Sportsfisker og tidligere riksadvokat.

   Eva Thorstad. Seniorforsker NINA 

    

   AFTEN NUMMER 4 – Premiere Fjordmenn 2

   DATO: TORSDAG 24.11.2022
   TIDSPUNKT: 19.00
   STED: REVIR HIET (KJELLEREN)
   PRIS: 150,-

   KJØP BILLETT

   Om urenset oppdrettsbæsj som går rett i havet. Om 60.000 leppefisker som dør i norske oppdrettsanlegg hver eneste dag. 

   LARS NILSSEN

   For sju år siden lagde Lenth og jeg serien ”Fjordmenn” – en roadmovie på VGTV fra Vestlandet med fokus på fiskeoppdrettsmedaljens bakside. 

   I kveld blir det premiere på oppfølgeren.

   Om urenset oppdrettsbæsj som går rett i havet. 

   Om 60.000 leppefisker som dør i norske oppdrettsanlegg hver eneste dag.

    

   Det må bli en øl, eller to!